Trygg & Säker i Coronatider

Inför stundande konferens så följer vi Folkhälsomyndigheten och Regeringens hänvisningar kring våra event, se nedan.

Vad är det som gäller för stora evenemang, bör vi ställa in?
Alla uppmanas att vara uppmärksamma på symtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Det gäller både arbete och privat.

Regeringen beslutade den 11 mars 2020 att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Syftet är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet, och kanske också från omvärlden, och samlas på en och samma plats. Det kan exempelvis gälla stora idrottsevenemang, konserter, mässor och konferenser.

Du kan läsa mer om deras rekommendationer nedan:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Vi har i skrivandets stund inga planer på att ställa in eller skjuta på eventet. Men vi håller oss uppdaterade kring Folkhälsomyndighetens direktiv och kommer uppdatera informationen om/när något nytt direktiv anges.

Självklart uppmanar vi dock precis som Folkhälsomyndigheten att om du har minsta symptom så tar man sitt ansvar och stannar hemma i förebyggande syfte för att inte riskera att smitta andra eller föra viruset vidare!

Trolljägaren – Går det att skapa trygghet på nätet?

Idag lägger många svenskar tre timmar på sociala medier varje dag. Det har blivit vårt andra hem, en parallell värld. Men också barnens nya ungdomsgård. Sociala medier har gett oss alla en ny möjlighet att nå ut, men tyvärr tar hatare och brottslingar chansen att begå brott på nätet. För här är risken att lagens arm når dig, minimal. 96 procent av hot och hat som anmäls på nätet läggs ner, av polis eller åklagare, innan fallet prövas i rättegång. Trots att bevisen ofta är många.

Frida Boisen, programledare i Trolljägarna, som fick silver i klassen Sveriges näst bästa samhällsprogram 2019 på Kristallengalan, berättar om en sviktande trygghet på nätet. Hon berättar om nätpedofiler, trollfabriker och nättroll som systematiskt hotar, hatar och trakasserar människor – oftast utan någon som helst påföljd. Vad säger lagen? Vad säger verkligheten? Vad gör polisen, skolan, rättsväsendet, föräldrar? Dags för en realitycheck: Följ med trolljägaren in i nätets mörkaste värld. 

Läs mer om Trygg & Säker och anmäl dig här!

Hur skapas trygghet i USA?

I  vår vana trogen kommer även årets Trygg och Säker att bjuda på internationella experter. I år kommer prof. Brian Bumbarger, han är grundaren av EPIS Center (Evidence based Prevention & Intervention center). Ta del om hur man arbetar med prevention i USA och vilka delar som går att applicerar i vårt samhälle!

Läs mer i årets program som ni hittar här

När tillhörighet är nyckeln – Vad behöver vi göra då?

Under ungdomstiden ökar intresset för social gemenskap med jämnåriga. Känslan av tillhörighet är nyckeln, den viktigaste faktorn för val av grupptillhörighet, oavsett om det är i en socialt positiv miljö eller i ett kriminellt gäng. Där tillhörighet finns ökar engagemang och anknytning liksom motivationen att överta gruppens normer och värderingar. Ett seminarium utifrån Communities That Care-arbetet där teori blir praktisk verkstad. En verktygslåda för kraftsamling i kampen mot kriminell rekrytering av unga.
Birgitta Månsson, Trygghets- och preventionssamordnare, Malmö Stad

SNACKET I OMKLÄDNINGSRUMMET SKA BLI FAIR PLAY!

Snacket sitter i väggarna. Men det stannar inte där. Det följer med killarna ut i livet och ger dem oschyssta värderingar. Hur ska vi sudda ut påhittade regler och skapa en ny manlighet för att skapa et jämställt samhälle där alla människor kan känna sig trygga och välkomna för den man är? Locker Room Talk berättar hur de arbetar med just dessa frågor och hur man skapar schyssta attityder mot snacket i omklädningsrummet i ett förebyggande syfte.

Shanga Aziz, Ordförande & föreläsare, Locker Room Talk

Panelsamtal: Hoten mot demokratin – Har vi något val?

Vårt demokratiska samhälle hotas ständigt från olika håll, men under ett valår ökar denna aktivitet. Politiker hotas och många väljer att stiga åt sidan. Samtidigt utsätts vi för ”fake news” och ”trollfabriker” från både främmande makter och inhemska intressenter i syfte att störa eller förändra valutgången. Hur ska vi göra så att det här inte påverkar valet och vårt samhälle i stort?

Erik Lewin Säkerhetsexpert, författare och vd för ett underrättelsebaserat säkerhetsbolag, Jeanette Leslie, VD, 2Secure, Björn Palmertz, Försvarshögskolan, Henrik Aagardh Twetman, MSB

Moderator Annika Nordgren Christensen

Spionage i modern tid

Hur ser hotet mot svenska organisationer, företag och myndigheter ut? Vilka är aktörerna och hur går de tillväga? Vad kan vi göra för att skydda oss och i förlängningen samhället?

Carolina Angelis, VD för YOBANY, med tjugo års erfarenhet inom både den civila och militära underrättelsetjänsten

Vad kan hända i ett samhälle som blir laglöst?

en grova och organiserade brottsligheten ökar obehindrat i Sverige. Polisen klassar nu 61 områden som ”utsatta”, det vill säga områden som präglas av en låg socioekonomisk status där kriminella har en stor inverkan på lokalsamhället. Av de 61 områdena ses 23 som ”särskilt utsatta” och här är läget mest akut. Samtidigt går polisen på knäna. Borde gängkriminalitet jämställas med terrorism?

Erik Lewin, Säkerhetsexpert, författare och vd för ett underrättelsebaserat säkerhetsbolag

Vad är egentligen trygghet?

I många kommuner och företag har frågor som rör trygghet hamnat på agendan. Få har dock definierat vad som avses med trygghet och ännu färre har klarat ut vad som egentligen påverkar tryggheten. Dessutom saknas ofta modeller för hur man mäter och kvalitetssäkrar resultatet av genomförda åtgärder. Vad är trygghet? Vad påverkar tryggheten? Hur kan man mäta trygghet och hur kan trygghetsarbetet kvalitetssäkras?

Magnus Lindgren, Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige

Är du intresserad av liknade frågor? Läs årets program här!

Trygghet; sliten klyscha eller bräcka till utanförskap?

Trygghet är den enskilt viktigaste frågan valåret 2018. För alla – oavsett kön, ålder, etnicitet och sexuell läggning. Men är trygghet samma sak för kidsen i förorten, som för en medelålders kommunal politiker? Finns alla grupper representerade bland dem som jobbar med trygghet och säkerhet 2018, eller spelar det ingen roll? Och kan man egentligen mäta trygghet?

Malin Ekblad, Säkerhetschef i Trelleborg, Vellinge och Skurup, ordförande i Offsäk,  Hanna Stenvall, i styrelsen för Qnet Säkerhets, ett nätverk för kvinnor i ledande befattning i säkerhetsbranschen som verkar för ökad mångfald, Peter Narbe, Regionchef Syd, 2Secure.

Moderator Annika Nordgren Christensen

Prenumerera på

vårt nyhetsbrev
Så får du de senaste nyheterna direkt
till din inkorg!

Copyright © 2021 Hexanova Events.
Designad av W.F.