Trygghet; sliten klyscha eller bräcka till utanförskap?

Trygghet är den enskilt viktigaste frågan valåret 2018. För alla – oavsett kön, ålder, etnicitet och sexuell läggning. Men är trygghet samma sak för kidsen i förorten, som för en medelålders kommunal politiker? Finns alla grupper representerade bland dem som jobbar med trygghet och säkerhet 2018, eller spelar det ingen roll? Och kan man egentligen mäta trygghet?

Malin Ekblad, Säkerhetschef i Trelleborg, Vellinge och Skurup, ordförande i Offsäk,  Hanna Stenvall, i styrelsen för Qnet Säkerhets, ett nätverk för kvinnor i ledande befattning i säkerhetsbranschen som verkar för ökad mångfald, Peter Narbe, Regionchef Syd, 2Secure.

Moderator Annika Nordgren Christensen

Goda exempel = dåliga exempel – använd rätt beslutsunderlag till förebyggande insatser

Att redovisa goda exempel, är standard på konferenser. Under seminariet går vi igenom och förklarar varför goda exempel på insatser oftast är dåliga exempel, till och med internt, inom en stad som Malmö. Vilka beslutsunderlag behövs för att kunna fatta rationella beslut om förebyggande insatser?
Mats Glans,Trygghets- och preventionssamordnare, Malmö stad, och Ulf Ljungberg, Trygghets- och preventionssamordnare, Malmö stad

Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

Spelar det någon roll vilken metod vi använder? Hur vet man att en metod fungerar? Är all forskning lika tillförlitlig? Hur får vi säkrare kunskap? Vad kan man göra när det saknas forskningsstöd? Knut Sundell har forskat om barn och unga i 35 år och under de senaste 10 åren har han även arbetat med att implementera en evidensbaserad social praktik.

Knut Sundell, Docent i psykologi och sakkunnig på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Paneldebatt: Nationell trygghet önskas – Men hur ?

Med utgångspunkt i medborgare och offentliganställdas ökade känsla av otrygghet och oro inför framtiden låter vi panelen svara på hur de vill komma till rätta med problemen. Nationella strategier och förebyggande planer har tagits fram av den sittande regeringen, men hur går vi vidare? Hur och när ser vi resultaten? Saknas något avgörande för att lyckas bryta den negativa trenden? Hur ser oppositionen på regeringens ansträngningar? Vad händer efter valet? Följ med på en het debatt mellan regering och opposition om det nationella säkerhet och trygghetsläget. Hur kommer vi vidare?

Medverkande:
Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister, Erik Wennerström, Generaldirektör på BRÅ och Andreas Schönström, Kommunalråd (s) med beredningsansvar för trygghet, Hans Wallmark, Riksdagsledamot, Försvarspolitisk talesperson (M) Elin Richarz, expert på krishantering, Practise AB, och Heike Erkers, Förbundsordförande akademikerförbundet SSR

Den nationella säkerhetsstrategin

Vad innebär den praktiskt för dig och hur går vi vidare
Den nationella säkerhetsstrategin presenterades av regeringen i januari 2017. Strategin har bredd och sträcker sig över flera områden, regeringen kommer vid denna presentation därför att i första hand förhålla sig till de delar och frågor som berör dig och ditt arbete framåt.

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Moderator, Annika Nordgren Christensen 

Omfamningen – Priset till Årets Trygghetsskapare

Under Trygg och Säker 2018 som arrangeras i Malmö den 29-30 augusti delas för första gången priset till årets trygghetsskapare i offentlig sektor ut. Priset kallas Omfamningen och delas ut av tidningen Offentliga Affärer i samarbete med Malmö Stad.

Omfamningen är ett årligt pris med syfte att tillvarata och synliggöra människor och/eller organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringslivet och de som arbetar inom landets offentliga sektor.

Kriteriet för att bli nominerad till Omfamningen 2018 är:

Personen och/eller organisationen skall genom aktivt trygghetsarbete eller sådana liknande åtgärder ha skapat synbar skillnad med avseende på upplevd trygghet i den region, det område alternativt den organisation för vilken trygghetsarbetet initierats.

Vem vill du föreslå som vinnare av Omfamningen 2018?

Klicka här och skicka in ditt förslag idag! 

Det är dags att ta tryggheten på allvar!

Vilket samhälle vill du se i framtiden? Det råder inget tvivel om att den upplevda otryggheten ökar bland såväl medborgare i allmänhet som offentlig anställda och de som direkt berörs av trygg och säkerhetsarbetet.

Tillsammans för ett tryggare samhälle
Därför har vi på Hexanova tillsammans med Malmö stad och ett antal relevanta partners skapat en konferens och mötesplats där samhällets trygghet och de utmaningar vi står inför tas på allvar. Nu är det dags att samlas, agera och skapa förändring! Vi tror att en mötesplats som har både bredd och djup i seminarier och samlar de frågor som berör dig som leder och/eller verkar med något ansvar och uppdrag kring medborgarnas trygghet inte bara är relevant utan nödvändig om vi tillsammans vill skapa ett tryggare samhälle i framtiden.

Fokus på lösningar och samhällets viktiga funktioner
Om vi kan förhindra de unga från att börja sin karriär i någon form av samhällsfientlig bana är mycket vunnet Prevention ur såväl socialt som situationellt perspektiv är därför två viktiga delar av konferensen, men även hoten utifrån och utmaningarna för det öppna demokratiska samhället har fått stort fokus när vi nu presenterar årets program.

Några av höjdpunkterna är:

  • Dr J. David Hawkins, från University of Washington, besöker Sverige för första gången för att berätta om prisbelönta programmet CTC, Communities that cares.
  • Morgan Johansson, justitie- och inrikesminster, berättar om den nationella säkerhetsstrategin.
  • Panelsamtal om Group Violence Intervention – Hur stoppar vi våldspiralen och får bukt med gängkriminaliteten? Inleds först, via länk från New York, med David Kennedy som är forskare vid John Jay College of criminal justice och därefter tar panelen ansats i möjligheterna för de svenska organisationerna att applicera metoden delvis eller fullt ut. Hur går vi vidare?
  • Hoten mot medborgare och välfärdssamhället – Var är vi 2030? Ett panelsamtal om hur tryggheten ser ut i det framtida Sverige med Jerzy Sernecki, kriminolog, Peter Lindström, kriminolog och polis, Greta Berg, jurist vid SKL m fl

Välkommen till Malmö den 29-30 Augusti 2018!

Prenumerera på

vårt nyhetsbrev
Så får du de senaste nyheterna direkt
till din inkorg!

Copyright © 2021 Hexanova Events.
Designad av W.F.