20 april 2022
13:40

Människan bakom uniformen (MBU) - Om ungdomsinflyttande och möten mellan unga och uniformsbärande vuxna

PREVENTION
20 april
Time:  13:40 - 14:10
Location:  PREVENTION
Speaker:  Janina Sabra

I ett led att nå ökad förståelse för den uniformsbärande personalens vardag och arbetsvillkor har Göteborgs stad i samverkan med olika aktörer skapat en dialoginriktad utbildningsverksamhet. Syftet är att ungdomarna ska få lära känna människan bakom uniformen OCH att samhällsstödjande funktioner ska få lära känna ungdomen under kepsen. Målet är att komma närmare varandra som individer fysiskt/socialt, och att skala av lagren av okunskap och otrygghet som upplevdes ligga mellan de olika samhällsgrupperna.

13:40

Data, den viktigaste byggstenen till ett säkrare samhälle

CYBERSÄKERHET
20 april
Time:  13:40 - 14:10
Location:  CYBERSÄKERHET
Speaker:  Peter Werdenhoff

En säker framtid för medborgare bygger på data. Data som genereras, samlas in, hanteras och analyseras för att i nästa steg kunna ge värdefulla insikter och möjlighet till att driva innovation och förändring. Men vad krävs för att garantera säkerheten i hantering och hur kan vi få insikt i realtid från platsen där data genereras, mitt i samhället långt utanför datacentrets väggar.

13:40

Att hantera oro för våldsbejakande extremism

RISK & KRIS
20 april
Time:  13:40 - 14:10
Location:  RISK & KRIS
Speaker:  Emma Holmgren
13:40

Är normativa krav vid intrångsskydd tillräckliga för din verksamhet?

LAGSTIFTNING & REGELVERK
20 april
Time:  13:40 - 14:10
Location:  LAGSTIFTNING & REGELVERK
Speaker:  Tommy Sköld

Vi lever i en ombytlig värld, där angriparen har en hög anpassningsförmåga. Verklighetens hotbild stämmer därför inte alltid överens med befintliga standarder och normer för den fysiska säkerheten. Är de krav som ställs på intrångsskydd tillräckliga? Vart finns incitamenten för att förhöja den egna säkerheten?

14:20

Norrtälje kommun väljer att investera i människor

PREVENTION
20 april
Time:  14:20 - 14:50
Location:  PREVENTION

Norrtälje är bland de tryggaste kommunerna i Sverige. Hur har kommunen arbetat praktiskt och hur har samverka och stora investera i människor påverkat just Norrtälje?

14:20

Kommande programpunkt

CYBERSÄKERHET
20 april
Time:  14:20 - 14:50
Location:  CYBERSÄKERHET
14:20

Kommande programpunkt

RISK & KRIS
20 april
Time:  14:20 - 14:50
Location:  RISK & KRIS
14:20

Ny lag om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete - Praktiska tips

LAGSTIFTNING & REGELVERK
20 april
Time:  14:20 - 14:50
Location:  LAGSTIFTNING & REGELVERK

Den nya lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete ställer krav på alla Sveriges kommuner. Ta del av Trelleborgs bästa tips. Hur kan du i din kommun kan arbeta praktiskt i och med den nya lagen?

21 april 2022
13:20

Kriminella hittar ständigt nya vägar - Vad är nytt inom ekobrott?

PREVENTION
21 april
Time:  13:20 - 13:50
Location:  PREVENTION
Speaker:  Miia Voulama

Bostadsrättsföreningar, staten, företag och andra organisationer. Alla dessa utsätts för utsätts för ekonomisk brottslighet. Vad är nytt inom ekobrott? Hur utnyttjas svagheter inom lagstiftning och kontrollsystem för att begå ekobrott. Vi kommer att få en genomgång av nya brottsmodus och kriminellas verktyg från Ekobrottsmyndigheten.

13:20

Kommande programpunkt

CYBERSÄKERHET
21 april
Time:  13:20 - 13:50
Location:  CYBERSÄKERHET
13:20

Kommande programpunkt

RISK & KRIS
21 april
Time:  13:20 - 13:50
Location:  RISK & KRIS
13:20

Visselblåsarsystem obligatoriska - Vad säger nya lagen?

LAGSTIFTNING & REGELVERK
21 april
Time:  13:20 - 13:50
Location:  LAGSTIFTNING & REGELVERK
Speaker:  Petter Tiger

I december 2021 börjar den nya visselblåsarlagen att gälla. Vad gäller för myndigheter eller kommuner som ska sätta upp en visselblåsarkanal? Vad betyder ”oberoende handläggning”? Vad säger lagen om en visselblåsare som drabbas av repressalier? Hur kan ett visselblåsarsystem bli ett verktyg för en sund organisationskultur?

14:00

Utsatt för hatbrott i yrkesrollen

PREVENTION
21 april
Time:  14:00 - 14:30
Location:  PREVENTION
Speaker:  Thomas Bull
14:00

När skiten träffar fläkten - Om konsten att ta sig igenom en cyberattack med hedern i behåll

CYBERSÄKERHET
21 april
Time:  14:00 - 14:30
Location:  CYBERSÄKERHET
Speaker:  Per-Johan Gelotte

Vi får på nära håll följa med genom hela händelseförloppet när Lidingö stad våren 2019 utsattes för en cyberattack. Från den lilla, till synes oskyldiga, e-postbilagan till en fullskalig spridning av skadlig kod.

14:00

Kommande programpunkt

RISK & KRIS
21 april
Time:  14:00 - 14:30
Location:  RISK & KRIS
14:00

Kommande programpunkt

LAGSTIFTNING & REGELVERK
21 april
Time:  14:00 - 14:30
Location:  LAGSTIFTNING & REGELVERK
14:40

Kommande programpunkt

PREVENTION
21 april
Time:  14:40 - 15:10
Location:  PREVENTION
14:40

Kommande programpunkt

21 april
Time:  14:40 - 15:10
Location: 
14:40

Kommande programpunkt

RISK & KRIS
21 april
Time:  14:40 - 15:10
Location:  RISK & KRIS
14:40

Kommande programpunkt

LAGSTIFTNING & REGELVERK
21 april
Time:  14:40 - 15:10
Location:  LAGSTIFTNING & REGELVERK

Prenumerera på

vårt nyhetsbrev
Så får du de senaste nyheterna direkt
till din inkorg!

Copyright © 2021 Hexanova Events.
Designad av W.F.