All Sessions By Jonas Trolle, Chef, CVE

Nulägesrapport - våldsbejakande extremism i Sverige av idag

10 november 2022 (09:00 - 09:20)

Plenum
Terroristläger och extremistiska miljöer - kan samhället erbjuda en väg ut?

10 november 2022 (09:20 - 10:00)

Plenum