All Sessions By Malin Ekbladh, Säkerhetschef, Trelleborgs kommun

Parallella spår 2 - Lagstiftning & Regelverk: Ny lag om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete - praktiska tips

9 november 2022 (14:20 - 14:50)

Lokal presenteras inom kort
Panelsamtal: Ny lag om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete - vad blir den reella effekten?

10 november 2022 (10:00 - 10:40)

Plenum