All Sessions By Martin Lazar, Kommunpolis, Botkyrka kommun

Panelsamtal: Ny lag om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete - vad blir den reella effekten?

10 november 2022 (10:00 - 10:40)

Plenum
Från krig till trygghetsskapande arbete

10 november 2022 (16:00 - 16:40)

Plenum