Hur skapas trygghet i USA?

I  vår vana trogen kommer även årets Trygg och Säker att bjuda på internationella experter. I år kommer prof. Brian Bumbarger, han är grundaren av EPIS Center (Evidence based Prevention & Intervention center). Ta del om hur man arbetar med prevention i USA och vilka delar som går att applicerar i vårt samhälle!

Läs mer i årets program som ni hittar här