När tillhörighet är nyckeln – Vad behöver vi göra då?

Under ungdomstiden ökar intresset för social gemenskap med jämnåriga. Känslan av tillhörighet är nyckeln, den viktigaste faktorn för val av grupptillhörighet, oavsett om det är i en socialt positiv miljö eller i ett kriminellt gäng. Där tillhörighet finns ökar engagemang och anknytning liksom motivationen att överta gruppens normer och värderingar. Ett seminarium utifrån Communities That Care-arbetet där teori blir praktisk verkstad. En verktygslåda för kraftsamling i kampen mot kriminell rekrytering av unga.
Birgitta Månsson, Trygghets- och preventionssamordnare, Malmö Stad

SNACKET I OMKLÄDNINGSRUMMET SKA BLI FAIR PLAY!

Snacket sitter i väggarna. Men det stannar inte där. Det följer med killarna ut i livet och ger dem oschyssta värderingar. Hur ska vi sudda ut påhittade regler och skapa en ny manlighet för att skapa et jämställt samhälle där alla människor kan känna sig trygga och välkomna för den man är? Locker Room Talk berättar hur de arbetar med just dessa frågor och hur man skapar schyssta attityder mot snacket i omklädningsrummet i ett förebyggande syfte.

Shanga Aziz, Ordförande & föreläsare, Locker Room Talk

Panelsamtal: Hoten mot demokratin – Har vi något val?

Vårt demokratiska samhälle hotas ständigt från olika håll, men under ett valår ökar denna aktivitet. Politiker hotas och många väljer att stiga åt sidan. Samtidigt utsätts vi för ”fake news” och ”trollfabriker” från både främmande makter och inhemska intressenter i syfte att störa eller förändra valutgången. Hur ska vi göra så att det här inte påverkar valet och vårt samhälle i stort?

Erik Lewin Säkerhetsexpert, författare och vd för ett underrättelsebaserat säkerhetsbolag, Jeanette Leslie, VD, 2Secure, Björn Palmertz, Försvarshögskolan, Henrik Aagardh Twetman, MSB

Moderator Annika Nordgren Christensen

Spionage i modern tid

Hur ser hotet mot svenska organisationer, företag och myndigheter ut? Vilka är aktörerna och hur går de tillväga? Vad kan vi göra för att skydda oss och i förlängningen samhället?

Carolina Angelis, VD för YOBANY, med tjugo års erfarenhet inom både den civila och militära underrättelsetjänsten

Vad kan hända i ett samhälle som blir laglöst?

en grova och organiserade brottsligheten ökar obehindrat i Sverige. Polisen klassar nu 61 områden som ”utsatta”, det vill säga områden som präglas av en låg socioekonomisk status där kriminella har en stor inverkan på lokalsamhället. Av de 61 områdena ses 23 som ”särskilt utsatta” och här är läget mest akut. Samtidigt går polisen på knäna. Borde gängkriminalitet jämställas med terrorism?

Erik Lewin, Säkerhetsexpert, författare och vd för ett underrättelsebaserat säkerhetsbolag

Vad är egentligen trygghet?

I många kommuner och företag har frågor som rör trygghet hamnat på agendan. Få har dock definierat vad som avses med trygghet och ännu färre har klarat ut vad som egentligen påverkar tryggheten. Dessutom saknas ofta modeller för hur man mäter och kvalitetssäkrar resultatet av genomförda åtgärder. Vad är trygghet? Vad påverkar tryggheten? Hur kan man mäta trygghet och hur kan trygghetsarbetet kvalitetssäkras?

Magnus Lindgren, Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige

Är du intresserad av liknade frågor? Läs årets program här!

Trygghet; sliten klyscha eller bräcka till utanförskap?

Trygghet är den enskilt viktigaste frågan valåret 2018. För alla – oavsett kön, ålder, etnicitet och sexuell läggning. Men är trygghet samma sak för kidsen i förorten, som för en medelålders kommunal politiker? Finns alla grupper representerade bland dem som jobbar med trygghet och säkerhet 2018, eller spelar det ingen roll? Och kan man egentligen mäta trygghet?

Malin Ekblad, Säkerhetschef i Trelleborg, Vellinge och Skurup, ordförande i Offsäk,  Hanna Stenvall, i styrelsen för Qnet Säkerhets, ett nätverk för kvinnor i ledande befattning i säkerhetsbranschen som verkar för ökad mångfald, Peter Narbe, Regionchef Syd, 2Secure.

Moderator Annika Nordgren Christensen

Goda exempel = dåliga exempel – använd rätt beslutsunderlag till förebyggande insatser

Att redovisa goda exempel, är standard på konferenser. Under seminariet går vi igenom och förklarar varför goda exempel på insatser oftast är dåliga exempel, till och med internt, inom en stad som Malmö. Vilka beslutsunderlag behövs för att kunna fatta rationella beslut om förebyggande insatser?
Mats Glans,Trygghets- och preventionssamordnare, Malmö stad, och Ulf Ljungberg, Trygghets- och preventionssamordnare, Malmö stad

Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

Spelar det någon roll vilken metod vi använder? Hur vet man att en metod fungerar? Är all forskning lika tillförlitlig? Hur får vi säkrare kunskap? Vad kan man göra när det saknas forskningsstöd? Knut Sundell har forskat om barn och unga i 35 år och under de senaste 10 åren har han även arbetat med att implementera en evidensbaserad social praktik.

Knut Sundell, Docent i psykologi och sakkunnig på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Prenumerera på

vårt nyhetsbrev
Så får du de senaste nyheterna direkt
till din inkorg!

Copyright © 2021 Hexanova Events.
Designad av W.F.