fbpx

Prisutdelning av Omfamningen

Vinnaren av Omfamningen 2023!

Johanna Sollerman

Johanna Sollerman kopplar, i sin roll som strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete, ihop vetenskap, och praktik så att praktiken blir kunskapsbaserad. Genom att utveckla det lokala arbetet på det sättet, har hon också bidragit till nationell utveckling av det brottsförebyggande arbetet. I Örebro kommun, som på ett mycket förtjänstfullt sätt verkar för trygghet, är Johanna 100% i sin roll!

Brottsförebyggande strateg, Örebro kommun, Kommunledningsförvaltningen, Säkerhetsavdelningen

I samband med Trygg & Säkers delas priset ”Omfamningen” ut

till årets trygghetsskapare.

Omfamningen är ett pris med syfte att tillvarata och synliggöra individer och/eller organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringslivet och de som arbetar inom landets offentliga sektor.

Priset är instiftat av tidningen Offentliga Affärer och har blivit väl känt som ett ärofyllt pris i trygghetssektorn. 

Årets nominerade till Omfamningen

Johanna Sollerman

Johanna Sollerman,

Johanna Sollerman kopplar, i sin roll som strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete, ihop vetenskap, och praktik så att praktiken blir kunskapsbaserad. Genom att utveckla det lokala arbetet på det sättet, har hon också bidragit till nationell utveckling av det brottsförebyggande arbetet. I Örebro kommun, som på ett mycket förtjänstfullt sätt verkar för trygghet, är Johanna 100% i sin roll!

Brottsförebyggande strateg, Örebro kommun, Kommunledningsförvaltningen, Säkerhetsavdelningen

Rejan Rashid

Rejan Rashid

Rejan Rashid har systematiskt byggt upp en organisation av trygghetsvärdar som möjliggör för de bostadsbolag inom Framtiden koncernen att finns på plats alla dagar i veckan, året runt i Frölunda-Tynnered. Tack vare trygghetsvärdarnas närvaro har hyresgästernas upplevelse av tryggheten ökat i området, samverkan mellan olika bolag och myndigheter har stärkts men framför allt har den kollektiva förmågan och tron på samhällets strukturer ökat bland de boende.

Trygghetschef, Bostads AB Poseidon

Andreas Pettersson

Andreas Pettersson

Andreas Pettersson ställer alltid upp när det gäller. Genom att alltid vara professionell och arbeta kunskapsbaserat är han en god förebild för Karlskogas invånare. Andreas håller fanan högt för samverkan och bidrar stort till en välfungerande och effektiv samordning i kommunen.

Kommunpolis LPO Karlskoga, Region Bergslagen

Maria Glawe

Maria Glawe

Maria är läraren som ger trygghet till sina elever på ett sätt som gör att de utvecklas och presterar på ett fantastiskt sätt. I klassrummet formar hon framtidens samhällsmedborgare – nyfikna, intresserade och utbildade. Maria ger aldrig upp och ser alla elever. Med kursmålen i fokus skapar hon en trygg och säker arbetsmiljö där eleverna vill lära sig mer och engagerar sig.

Förstelärare på SöderslättsgymnasietBildningsförvaltningen, Trelleborgs kommun 

 

David Fredman

David Fredman

Frivilliga sms-livräddare spelar en livsviktig roll när hjärtstopp inträffar. Det finns idag ca 1 47 000 personer i Sverige, som frivilligt registrerat sig för att kunna få larm i sin telefon när ett hjärtstopp inträffar. Mitt i ett dystert omvärldsläge finns det stjärnor som är beredda att frivilligt rädda liv på en medmänniska, det är hoppfullt! Ofta är Sms-livräddare på plats före ambulans och kan genomföra livräddande insatser. Här har organisationen sms-livräddare en central roll.

Medgrundare och driftansvarig för Sms-livräddare systemet, Heartrunner Sweden AB/Sms-livräddare

 

 

Leif Nyrén

Leif Nyrén 

Leif har med tålamod, engagemang och stort mod startat och drivit ett arbete för att förbättra företagsklimatet i kommunen med fokus på att förebygga brottslighet och otrygghet inom det lokala näringslivet. Han har drivit arbetet enligt konstens alla regler genom att bygga en struktur för en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan mellan kommun, polis och lokala företagare. Med lyhördhet har han samlat, organiserat och inspirerat lokala företagare att lägga tid på arbetet, tillsammans med kommunen och polisen.

Näringslivsdirektör, Järfälla Kommun, Näringsliv

 

Reine

Reine Berglund

Reine är sedan många år en av de mest aktiva poliserna på Lokalpolisen Huddinges facebooksida. Via denna kanal kommunicerar han på ett fantastiskt sätt med medborgare över hela landet. Han skriver på ett sätt som skapar trygghet, förståelse och insyn i polisens arbete. Reine är en fantastisk ambassadör för trygghetsarbetet i det officiella rummet.

Polisinspektör, Polismyndigheten, Lokalpolisområde Huddinge

Malin Österlund

Malin Österlund

Med sin ständiga hunger efter proaktivitet och förbättring och med bred erfarenhet och till synes gränslös kompetens fångar hon upp både kommunala intressen och medborgarperspektivet i allt hon gör. Tack vare henne eminenta förmåga att i alla lägen ställe rätt frågor och hennes bottenlösa givmildhet skapar hon inte bara ett tryggare Vännäs, utan hon ger alla Västerbottens kommuner förutsättningar att växa och bli starkare.

Beredskapssamordnare, Vännäs kommun

 

John Fant

John Fant

Områdespoliserna har systematiskt och långsiktigt utvecklat metoder och arbetssätt utifrån tillgänglig forskning, egen erfarenhet och lokal lägesbild. Med deras genuina intresse av och breda kunskap kring brottsförebyggande arbete, tillsammans med en nödvändig uthållighet, har gruppen också skapat värdefulla relationer både med externa aktörer och, framförallt, ungdomar, som har öppnat dörrar till positiva förändringar både i stort och smått. Deras arbete inte bara har minskat mänskligt lidande utan också bidragit till stora vinster för den lokala samhällsekonomin.

Områdespolis, Polismyndigheten

Rafi Farouq

Rafi Farouq

Rafi leder den socialt förebyggande föreningen Flamman. Genom att på olika sätt och med olika metoder arbeta för att locka bort unga från brott och våld leder och är han en förebild i ett viktigt socialt förebyggande trygghetsarbetet i Malmö Stad. I samband med händelser såsom koranbränningar har han kunnat stötta Malmö Stad och polisen.

Verksamhetsledare, Flamman SFC

Nominera din kandidat till

Omfamningen 2022