fbpx

Omfamningen 2023

I samband med Trygg & Säkers delas priset – ”Omfamningen” – ut till årets trygghetsskapare.

Omfamningen är ett pris med syfte att tillvarata och synliggöra individer och/eller organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringslivet och de som arbetar inom landets offentliga sektor.

Priset är instiftat av tidningen Offentliga Affärer och har blivit väl känt som ett ärofyllt pris i trygghetssektorn. 

Årets nominerade till Omfamningen

Johanna Sollerman

Johanna Sollerman,

Johanna Sollerman kopplar, i sin roll som strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete, ihop vetenskap, och praktik så att praktiken blir kunskapsbaserad. Genom att utveckla det lokala arbetet på det sättet, har hon också bidragit till nationell utveckling av det brottsförebyggande arbetet. I Örebro kommun, som på ett mycket förtjänstfullt sätt verkar för trygghet, är Johanna 100% i sin roll!

Brottsförebyggande strateg, Örebro kommun, Kommunledningsförvaltningen, Säkerhetsavdelningen

Rejan Rashid

Rejan Rashid

Rejan Rashid har systematiskt byggt upp en organisation av trygghetsvärdar som möjliggör för de bostadsbolag inom Framtiden koncernen att finns på plats alla dagar i veckan, året runt i Frölunda-Tynnered. Tack vare trygghetsvärdarnas närvaro har hyresgästernas upplevelse av tryggheten ökat i området, samverkan mellan olika bolag och myndigheter har stärkts men framför allt har den kollektiva förmågan och tron på samhällets strukturer ökat bland de boende.

Trygghetschef, Bostads AB Poseidon

Andreas Pettersson

Andreas Pettersson

Andreas Pettersson ställer alltid upp när det gäller. Genom att alltid vara professionell och arbeta kunskapsbaserat är han en god förebild för Karlskogas invånare. Andreas håller fanan högt för samverkan och bidrar stort till en välfungerande och effektiv samordning i kommunen.

Kommunpolis LPO Karlskoga, Region Bergslagen

Maria Glawe

Maria Glawe

Maria är läraren som ger trygghet till sina elever på ett sätt som gör att de utvecklas och presterar på ett fantastiskt sätt. I klassrummet formar hon framtidens samhällsmedborgare – nyfikna, intresserade och utbildade. Maria ger aldrig upp och ser alla elever. Med kursmålen i fokus skapar hon en trygg och säker arbetsmiljö där eleverna vill lära sig mer och engagerar sig.

Förstelärare på SöderslättsgymnasietBildningsförvaltningen, Trelleborgs kommun 

 

David Fredman

David Fredman

Frivilliga sms-livräddare spelar en livsviktig roll när hjärtstopp inträffar. Det finns idag ca 1 47 000 personer i Sverige, som frivilligt registrerat sig för att kunna få larm i sin telefon när ett hjärtstopp inträffar. Mitt i ett dystert omvärldsläge finns det stjärnor som är beredda att frivilligt rädda liv på en medmänniska, det är hoppfullt! Ofta är Sms-livräddare på plats före ambulans och kan genomföra livräddande insatser. Här har organisationen sms-livräddare en central roll.

Medgrundare och driftansvarig för Sms-livräddare systemet, Heartrunner Sweden AB/Sms-livräddare

 

 

Leif Nyrén

Leif Nyrén 

Leif har med tålamod, engagemang och stort mod startat och drivit ett arbete för att förbättra företagsklimatet i kommunen med fokus på att förebygga brottslighet och otrygghet inom det lokala näringslivet. Han har drivit arbetet enligt konstens alla regler genom att bygga en struktur för en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan mellan kommun, polis och lokala företagare. Med lyhördhet har han samlat, organiserat och inspirerat lokala företagare att lägga tid på arbetet, tillsammans med kommunen och polisen.

Näringslivsdirektör, Järfälla Kommun, Näringsliv

 

Reine

Reine Berglund

Reine är sedan många år en av de mest aktiva poliserna på Lokalpolisen Huddinges facebooksida. Via denna kanal kommunicerar han på ett fantastiskt sätt med medborgare över hela landet. Han skriver på ett sätt som skapar trygghet, förståelse och insyn i polisens arbete. Reine är en fantastisk ambassadör för trygghetsarbetet i det officiella rummet.

Polisinspektör, Polismyndigheten, Lokalpolisområde Huddinge

Malin Österlund

Malin Österlund

Med sin ständiga hunger efter proaktivitet och förbättring och med bred erfarenhet och till synes gränslös kompetens fångar hon upp både kommunala intressen och medborgarperspektivet i allt hon gör. Tack vare henne eminenta förmåga att i alla lägen ställe rätt frågor och hennes bottenlösa givmildhet skapar hon inte bara ett tryggare Vännäs, utan hon ger alla Västerbottens kommuner förutsättningar att växa och bli starkare.

Beredskapssamordnare, Vännäs kommun

 

John Fant

John Fant

Områdespoliserna har systematiskt och långsiktigt utvecklat metoder och arbetssätt utifrån tillgänglig forskning, egen erfarenhet och lokal lägesbild. Med deras genuina intresse av och breda kunskap kring brottsförebyggande arbete, tillsammans med en nödvändig uthållighet, har gruppen också skapat värdefulla relationer både med externa aktörer och, framförallt, ungdomar, som har öppnat dörrar till positiva förändringar både i stort och smått. Deras arbete inte bara har minskat mänskligt lidande utan också bidragit till stora vinster för den lokala samhällsekonomin.

Områdespolis, Polismyndigheten

Rafi Farouq

Rafi Farouq

Rafi leder den socialt förebyggande föreningen Flamman. Genom att på olika sätt och med olika metoder arbeta för att locka bort unga från brott och våld leder och är han en förebild i ett viktigt socialt förebyggande trygghetsarbetet i Malmö Stad. I samband med händelser såsom koranbränningar har han kunnat stötta Malmö Stad och polisen.

Verksamhetsledare, Flamman SFC

Vinnaren 2022:

Balqis Lamis Khattab, Projektledare/Eldsjäl/Grundare, Möllans Basement.

Balqis Lamis Khattab,
Projektledare/Eldsjäl/Grundare,
Möllans Basement.

Motivering:
Under 15 år har Balqis jobbat med tryggheten i Malmö. Under dessa år har hon räddat tusentals ungdomar från gatan. Hon har hjälpt kriminella att hitta rätt väg i livet, hon har lotsat familjer in i samhället, hjälpt barn att få större självkänsla och bistått föräldrar i att bli självförsörjande. Hon har startat ungdomsorganisationen Möllans Basement och genom den ett trygghetsteam som är ledande med enbart tjejer och kvinnor som under hela pandemin hjälpt till att organisera staden och få alla klossar på plats. Hon har hjälpt kvinnor att ta plats för ett ännu mer jämställt Sverige. Den här kvinnan har offrat mycket för att bygga upp en stad i trygghet och hon har lyckats.

9

Bernd Jendrny & Fredrik Lundberg

Bernd har utvecklat arbetet inom Kristinehamns kommun inom området EST (effektiv samordning av trygghet) tillsammans med Polisen och Kristinehamns bostadsbolag.

Därigenom har man kunnat skapat en app för att få en bättre lägesbild genom GIS för att på så sätt koncentrera resurserna till de platser som pekas ut i händelserapporteringen. Det skapar även ett helhetstänk för att få en bättre lägesbild och inte bara gå på hörsägen.

Bernd Jendrny, Säkerhetssamordnare, Kristinehamnskommun och Fredrik Lundberg, Polisen

Wilhelm Hardt & Tomas Lindquist

Wilhelm och Tomas är två av de personer som genom sitt fokuserade och strukturerade arbete, aktivt skapat förutsättningar, för att Stadsdelen Klockaretorpet i Norrköping tagits bort från Polisens lista över utsatta områden.

Naturligtvis är det fler personer som varit delaktiga i arbetet men Wilhelm och Tomas har varit tongivande i Hyresbostäders enträgna arbete för att skapa trygghet i en utsatt stadsdel.

Wilhelm Hardt, säkerhetsansvarig och Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping AB

2

Catarina Klockerud

Catarina är en lugn och trygg förebild som under flera år deltagit i förvaltandet och utvecklandet av Huddinge kommuns i brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet på samhällsnivå.

Hon gör alla lite starkare och bättre och hon gör det som organisatör och stöttepelare till frivilliga organisationer, till samarbetsparter som polis, räddningstjänst, socialtjänst, och fastighetsbolag. Det är ett omfattande arbete, både internt inom kommunorganisationen, och ut mot samhället. Det sker under både kontorstid och jourtid och Catarina finns alltid som stöd både i processen och i stunden.

Dessutom har hon hanterat en mångfald andra uppgifter och processer kring krisberedskap samt de flesta interna säkerhetsfrågorna.

Catarina Klockerud, trygghetssamordnare, Huddinge kommun

Balqis Lamis Khattab

I 15 år har Balqis jobbat med tryggheten i Malmö. Under dessa år har hon räddat tusentals ungdomar från gatan.

Hon har hjälpt kriminella att hitta rätt väg i livet, hon har lotsat familjer in i samhället, hjälpt barn att få större självkänsla och bistått föräldrar i att bli självförsörjande.

Hon har startat ungdomsorganisationen Möllans Basement och genom den ett trygghetsteam som är ledande med enbart tjejer och kvinnor som under hela pandemin hjälpt till att organisera staden och få alla klossar på plats. Hon har hjälpt kvinnor att ta plats för ett ännu mer jämställt Sverige.

Den här kvinnan har offrat mycket för att bygga upp en stad i trygghet och hon har lyckats.

Balqis Lamis Khattab, Projektledare/Eldsjäl/Grundare, Möllans Basement

8

Björn Bergman (Purple Flag)

Purple Flag är ett samverkansprojekt som syftar till att skapa en bättre och tryggare kvällsupplevelse i Sveriges städer och drivs av Svenska Stadskärnor.

Svenska stadskärnor är en samverkansplattform mellan offentliga, privata och civila aktörer för att skapa levande, inkluderande, tryggare och hållbara platser. 

Svenska Stadskärnor samverkar med Sveriges kommuner och regioner, SKR, samt över 200 enskilda kommuner och företag, samverkansorganisationer, konsultföretag, arkitektkontor, dessutom med nätverken Sveriges Centrumutvecklare och Nordic Council of Shopping Centers Sverige.

Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor

Sarah Söndergaard

Sara har med sitt brinnande intresse för trygghetsfrågor, ihärdigt arbetat med att skapa bättre förutsättningar för alla som bor och vistas i kommunen.

Detta gör hon genom att hela tiden vara öppen och nyfiken på nya rön, forskning, kurser och konferenser som hon sedan överför i till den kommunala kontexten.

Hon kommer ständigt med nya idéer och har ett outtröttligt sätt att arbeta med dessa frågor som är så viktiga för en kommun.

Sarah Söndergaard, Säkerhetssamordnare, Trelleborgs kommun

4

Mohamad El-Jawad

Mohammad är gruppledare för VOX-värdarna. Han är en oerhört varm människa som brinner för att barn och ungas levnadsvillkor ska förbättras.

Han leder sitt team med stadig hand och hjärtat på rätta stället för att göra två av våra bostadsområden tryggare och trivsammare.

VOX-värdarna är ett team med sex personer mellan 20 och 37 år som finns för barnen och de unga i bostadsområdena Varberga och Oxhagen i Örebro. Värdarna arbetar på skolan, på fritidsgården, i källare, trapphus och till och med i våra hyresgästers hem. Värdarna har vid flera tillfällen löst olika konflikter mellan grannar. Genom att vara där barn och unga är får de kännedom om området och ser vilka behov som finns. Ibland agerar de mentorer, ordnar läxhjälp och hjälper de unga till en meningsfull fritid.

VOX-värdarna har efter en tragisk start på sommaren med skjutningar i området stärkt den efterföljande tiden med trygghet och vuxennärvaro alla dagar i veckan 13.00 – 22.00. Vi ser många positiva effekter av deras arbete. Bland annat bidrar de till att förbättra tilltron till myndigheter och kan lotsa behövande till stöd hos familjecentral eller socialtjänst.

De bidrar till att skapa lugn och trygghet vid till exempel en lägenhetsbrand och väldigt tydligt skadegörelsen i området har minskat markant tack vare dem.

Mohamad El-Jawad, Gruppledare VOX-värdar, Västerporten

Jessica Ekermann

Jessica är ansvarig för ett leaderprojekt för trygghet och trivsel i Flens centrum.

Mellan 2020 och 2021 genomfördes ett Leaderprojekt i Flens centrum. Projektet kallades ”Trygghet och trivsel på Violentorget genom lokal platssamverkan” och hade som mål att bygga upp en platssamverkan. Flens kommun har därför, tillsammans med Prins Wilhelmsgymnasiets elevkår och fastighetsförvaltaren till kvarteret Lästen, tagit initiativ att starta upp platssamverkan i Flen.

Platssamverkan handlar om att fastighetsägare, kommun, näringsidkare och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett geografiskt avgränsat område.

Målen på lång sikt är att skapa en trygg och inkluderande plats, hålla området rent och snyggt, investera i den fysiska miljön, marknadsföra och positionera området samt arbeta med affärsutveckling av områdets verksamheter.

Jessica Ekermann, brottsförebyggande samordnare, Flens kommun

Jacob Ämtvall

Jacob Ämtvall

Stiftelsen Tryggare Sverige är nominerade för sitt stora arbete för ökad trygghet generellt och för att de tagit fram FTU (Företagens Trygghetsundersökning).

Jacob Ämtvall, statsvetare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Nominera din kandidat till

Omfamningen 2022