Välkommen till Sveriges
viktigaste mötesplats

För att säkerställa ett tryggt samhälle krävs dialog och samarbete mellan privat och offentlig sektor. Dialogen mellan leverantör och beställare finns redan idag, men behöver förbättras.

 

Genom att finnas på plats i utställningen under Trygg och Säker får du möjligheten att föra dialog med de som fattar besluten. Du kan påverka och skapa bättre förutsättningar.

 

Välkommen till Sveriges viktigaste utställning!

Det senaste inom trygg- och säkerhet

Seminarieprogrammet håller hög kvalité och är aktuellt, inspirerande och utbildande! Besökarna har avsatt tid och pengar för att ta sig till dagarna, vilket säkerställer engagerade och nyfikna deltagare som har stort inflytande över investeringar som skapar trygghet och säkerhet i samhället.

Arena för goda offentliga affärer

Som utställare är ni i centrum för det offentliga Sverige och deltar vid mötesplatsen för att stärka varumärket och skapa nya affärsmöjligheter. Ert deltagande erbjuder många möjligheter till kontakt utöver själva utställningen, så som gemensamma luncher, fika, mingel och bankett där ni kan påverka och visa på fördelarna med ert budskap på ett oslagbart sätt. Ett väl genomfört deltagande ger positiva effekter inte bara under utan även långt efter genomförandet.

Träffa dem som tar besluten

De som fattar beslut om hur och var de offentliga medlen ska användas finns på plats! Du träffar bland annat Socialchefer, Socialsekreterare, Socionomer, Fastighetsägare, fastighetsförvaltare, Stadsutvecklingschefer, Centrumledare Polis, säkerhetspolis, kriminologer, tulltjänstemän, jurister, Säkerhetschefer, Kommundirektörer, Folkhälsochefer, Säkerhetssamordnare och ledningsgrupper från kommuner myndigheter och regioner, samt personer som har stort inflytande över investeringar i det offentliga Sverige på ett och samma ställe.

Vill du veta mer?

Då är du varmt välkommen att lämna en intresseanmälan, så hör vi av oss och berättar mer om vilka möjligheter vi kan erbjuda just din organisation.