Om mötesplatsen

Mötesplatsen och konferensen Trygg & Säker visar hur främjande och förebyggande säkerhetsarbete kan ge positiva effekter inom alla de områden som utmanar oss idag. Här får du ta del av ny nödvändig kunskap och de senaste rönen för att hålla dig uppdaterad kring det senaste inom ditt yrkesområde! 

 

Här träffar du branschkollegor och en rad spännande och namnkunniga föreläsare, experter, politiker och andra omtalade och i högsta grad högaktuella profiler som tillsammans arbetar för ett tryggare samhälle.  

Allt för dig som arbetar med samhällets trygg- och säkerhet

Konferensen erbjuder ett gediget och kvalitativt program inom teman som exempelvis: prevention, cybersäkerhet, risk & lagstiftning och regelverk. 

SVG Icon

De främsta föreläsarna

På scen står några av landets främsta experter när det kommer till trygghets- och säkerhetsfrågor.

SVG Icon

En arena för samtal

Med deltagare från hela landet skapas möjlighet till diskussion med olika erfarenheter, utmaningar och mål.