fbpx
2023 års konferensprogram

Pågående arbete

Konferensprogrammet kommer i år att belysa ämnen som bl.a. social och situationell prevention, civil beredskap och försvar, IT- och informationssäkerhet, lagar och regler, risk och kris.
Programmet tas fram tillsammans med experter och årets samverkanspartners i ett tillsatt programråd.
Vill du vara med att påverka utformningen av årets konferensprogram? Skanna QR-koden och skicka in dina förslag!