fbpx

Trygg & Säker 2020 rullade igång på tisdagsmorgonen med tv-journalisten Lennart Ekdahl som moderator och Malmö stad som värd. 

Det kan tyckas märkligt att vi skriver 2020 – men det handlar de facto om den konferens som var planerad att hållas 2020 som  kan genomföras först nu. Pandemin satte käppar i hjulen, men nu kan konferensen alltså hållas, om än i digital form och med endast få arrangörer och föredragshållare på plats i Malmö.

Mats Glans, Jurist och Utvecklingsledare i prevention, Malmö Stad, frågades ut på scen av moderatorn, sedan Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, via en inspelad film hälsat alla deltagare välkomna till Malmö, digitalt. Katrin Stjernfeldt Jammeh är engagerad på en global konferens om hållbar stadsutveckling. (Se separat artikel 2021-04-13). Mats Glans framhöll att kriminalitetens och utanförskapets drivkrafter är desamma oavsett om vi ser yttringarna i Indien, Sverige eller USA.

USA-forskare först ut
Förste talare var Brian Bumbarger från Colorado, USA. Han har forskat på unga brottslingar och pekade bl.a. på gapet mellan forskning och politik. Det forskas massor och många arbetar med förebyggande arbete men få har klart för sig vad som driver kriminalitet och hur den fungerar. Det är generellt sett inte data som styr vilken metod som används i det förebyggande arbetet mot brott i samhället. Många av de policyer som sätts igång i samhällena drivs i stället av rådande trender.

CTC – Communities That Care är dock ett evidensbaserat program som visat sig göra skillnad i lokalsamhällena. Flera forskare har talat om denna modell på tidigare Trygg & Säker-konferenser.

Tycke och smak
Precis som flertalet av oss inte gör inköp av matvaror utifrån en grundlig 14-dagarsmeny utan plockar utifrån tycke och smak – samt beroende på hur mataffären lagt upp varorna – så plockar många samhällsaktörer förebyggande insatser mot brottslighet.

Ett av de mera robusta symptomen på risk för utanförskap och senare kriminalitet visar sig redan i sjuårsåldern. En stor del av de barn som halkar efter och inte hänger med i skolundervisningen löper risk att inom några år hamna i drogmissbruk och brottslighet. Men vilken förebyggande insats som närsamhället då ska sätta in måste vara avhängig av evidensbaserade orsaksstudier och data.

Vapen och fängelser
Moderatorn Lennart Ekdal frågade Brian Bumbarger efter dennes föredragning huruvida tillåtandet av enorma mängder vapen samt att så många medborgare sitter fängslade utgör god brottsförebyggande politik.

– Definitivt inte, var forskarens spontana svar. Han tycker inte att Sverige ska ta efter amerikansk policy i detta hänseende. Brian Bumbarger anammar inte idén att ”goda medborgare med vapen” kan förebygga brott, vilket är den gängse amerikanska uppfattningen.

Mätresultat viktiga
Efter Bumbargers pass riktade moderatorn en fråga till Mats Glans i studion om svårigheten med att implementera förebyggande insatser. Trots olikheterna mellan Sverige och USA finns, som Bumbarger framhöll, en hel del att lära. En viktig princip i det Brian sa är att man måste ta itu med de bakomliggande orsakerna, poängterade Mats Glans. När det gäller skolsituationen med avhopp från skolan, våld och andra problem så måste man ha mätresultat för att mer exakt veta de bakomliggande orsakerna. I Malmö görs sådana mätningar uppdelade på 14 geografiska områden, berättade Mats Glans.
– Vi är de enda som gör detta i Sverige, tillade han i en efterföljande paneldiskussion.

Statssekr ersatte Damberg
Eftersom civilminister Mikael Damberg fått förhinder att delta på Trygg & Säker så ersattes han av statssekreterare Oskar Magnusson. Denne hade intervjuats i förväg av Lennart Ekdal och undertecknad.


Oskar Magnusson.

– Alla de sprängningar och skjutningar som sker i våra större städer gör något med människors känsla av trygghet, tror Oskar Magnusson. Tyvärr har vi låtit en negativ utveckling bita sig fast. Ansvaret ligger på flera instanser men politiken missade tidigare att förstärka rättsväsendet. I dag finns dock i riksdagen och bland partierna en stark majoritet för att utvecklingen behöver vändas, inte minst när det gäller att polisen behöver växa med 10.000 nya medarbetare, vilket nu sker i två steg med 5.000 i taget.

– Men det är inte bara det som behöver göras: strängare straff, lagföring av fler kriminella och att bryta de strukturer som möjliggjort att kriminaliteten fått fäste, är andra åtgärder. Vi behöver tillgång till digital bevisning för att lagföra de kriminella. Samma digitalisering som sker i arbetslivet med möte, konferenser och annat finns även inom de kriminella kretsarna.

Antisemitism och islamofobi
Frågan om antisemitism och hatbrott, bl.a. mot muslimska flickor som bär slöja, väcktes av intervjuarna. Oskar Magnusson:
– Vi behöver jobba med med utbildningsfrågor, att alla tar ett personligt ansvar och att vi som politiker säkerställer att samhället reagerar mot och lagför sådana brott, sa statssekreteraren. Han menar att sådana fenomen som antisemitism, islamofobi, m.m.  tydliggör att det finns grundläggande problem i samhället. Det behövs hela tiden ett pågående arbete mot detta.

Två omskakande paneldiskussioner om utanförskap, gängbrottslighet, m.m. hör också till förmiddagens inslag. Dessa återkommer vi till i separata texter.

Hela programmet
Hela programmet finns härVissa programpunkterna kommer vi att rapportera om här på OFFENTLIGA AFFÄRERS nyhetswebb. Alla inslag live-sänds, men kräver att man tidigare anmält sig för deltagande.

SVT Forum kommer att vara på plats och bevaka flera av programpunkterna. Dessa kommer att sändas senare och vi kommer då att länka till sändningarna här.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *