fbpx

Under Trygg och Säker 2018 som arrangeras i Malmö den 29-30 augusti delas för första gången priset till årets trygghetsskapare ut, Omfamningen.
Omfamningen är ett årligt pris med syfte att tillvarata och synliggöra människor och/eller organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle och de som arbetar inom landets offentliga sektor. De nominerade är…
Kristina Pålsson, Säkerhetsansvarig, Höganäs Kommun
Hårt arbete med engagemang och tydligt fokus ger ökad trygghet
För ett idogt arbete i vardagen, först som polis sedan som säkerhetsansvarig i Höganäs kommun. Samarbete över organisationsgränserna karaktäriserar Kristinas arbete, ofta med barn och ungdomar i fokus.
Kristina arbetar tätt med både ungdomar och vuxna och väjer aldrig för att ta ett svårt samtal.
Genom att ta tag i saker i ett tidigt skede och envist följa upp är hon ett fantastiskt föredöme för oss alla!
Trygg i Norrtälje Kommun, Marita Bertilsson chef Trygg i Norrtälje kommun, Norrtälje kommun.
Unik samverkan för ökad trygghet
Trygg i Norrtälje kommun är en avdelning inom Norrtälje kommuns kommunstyrelsekontor som samordnar, leder och utvecklar trygghetsarbetet i hela kommunen och i alla kommunala verksamheter. Trygg i Norrtälje kommun har de senaste åren på flera områden skapat synbara skillnader på upplevd trygghet för kommunens invånare Genom sitt förvaltnings- och avdelningsöverskridande arbete skapar Trygg i Norrtälje kommun på ett unikt sätt en tryggare vardag för alla som bor och verkar i kommunen. Genom att avdelningen arbetar både strategiskt och operativt lyckas man både skapa en närvaro på platser som upplevs som otrygga, skapa nära relation med polisen och skapa förändringar som ger både upplevd och verklig trygghet.
Bostadsbolaget

Inkludering som motor för ökad trygghet
I Norra Biskopsgården i Göteborg satsas det på ökad trygghet och engagemang. Genom ett inkluderande förhållningssätt och en dedikerad lokal där hyresgästernas röster kan tillvaratas har förutsättningarna ökat för att tillsammans hitta fler trygghetsskapande aktiviteter där många känner delaktighet. Förslagen har lett till ökad trygghet för de boende genom fler trygghetsvärdar såväl som tjejkvällar och särskilda mötesplatser för kvinnor samt tryggare utemiljöer.
Fastighetsägare Sofielund, Jan Svärd, ordförande Fastighetsägare Sofielund 
Partnerskap ger tryggare närmiljö
Föreningen Fastighetsägare Sofielund har i nära samarbete med Malmö stad arbetat för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning i stadsdelen. I arbetet läggs fokus på fastighetsägares och stadens möjligheter att öka den kollektiva styrkan, dvs. att fler vistas ute i området. Buisiness Improvement District Malmömodellen står för Boende, Integration och Dialog, grunden i BID är ett tydligt partnerskap mellan stad, polis, företag, föreningar och boende inom området. Genom partnerskapet och idogt arbete har man lyckats vända en negativ utveckling inom området till positivitet och framåtanda samt ökad upplevelse av trygghet i området.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *