fbpx

Den upplevda otryggheten ökar bland medborgarna. De reella hoten och trakasserierna ökar mot såväl politiker som offentligt anställda. Hur förändrar vi den här utvecklingen? Det kommer mötesplatsen och konferensen Trygg & Säker 2018 att handla om.
Hexanova har tillsammans med Malmö stad och ett antal partners skapat en konferens och mötesplats för dem som arbetar med eller berörs av frågor kring medborgarnas trygghet. När många i samhället upplever att de känner sig otrygga är det något som behöver göras, oavsett om det är en upplevd otrygghet eller om faran är reell. Känslan av otryggheten handlar om allt från gängkriminalitet och sexualbrott till terrorism. Enligt BRÅs nationella trygghetsundersökning från 2017 uppger 75 procent att de tror att brottsligheten ökat i Sverige de senaste tre åren. Alla berörs på något sätt av den upplevda otryggheten och förändrar sina vardagslivsmönster.
Hur ska förändringen genomföras?
Konferensen kommer att fokusera på lösningar. Malmö stad, som är en av medarrangörerna, har också många problem men är samtidigt en föregångare vad det gäller arbetet med ”Community That Cares” (CTC). En del av CTC-arbetet är att arbeta brottspreventivt i ett begränsat geografiskt område och undersöka vilka faktorer som orsakar ett problembeteende. Bland annat handlar det om att förhindra att ungdomar börjar sin karriär i någon form av samhällsfientlig bana och i stället ge dem bättre uppväxtvillkor och möjligheter till arbete eller studier för att få en ljusare framtid.
Under konferensen kommer Malmö stad att presentera sitt arbete med CTC, men framförallt kommer Dr J. David Hawkins från University of Washington hålla sin första föreläsning i Sverige om programmet Community That Cares utifrån sin roll som en av grundarna till CTC.
Hoten mot demokratin under ett valår
Hoten mot samhället och tryggheten sätts särskilt på spel under ett valår. Det finns många påtryckningar och hot från olika grupperingar i samhället. Därtill finns risken för att en främmande makt försöker påverka våra demokratiska val. Terrorhotet är också något vi ständigt få leva med, en känsla av otrygghet, som påverkar oss. Då konferensen sker mitt under brinnande valupptakt blir det här ett brännande ämne som kommer att tas upp.
Välkommen till Trygg & Säker 2018 i Malmö 29-30 augusti!
Några andra höjdpunkter ur programmet:

  • Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister, berättar om den nationella säkerhetsstrategin.
  • Panelsamtal om Group Violence Intervention – Hur stoppar vi våldspiralen och får bukt med gängkriminaliteten? Inleds först, via länk från New York, med David Kennedy som är forskare vid John Jay College of criminal justice. Därefter tar panelen ansats i möjligheterna för de svenska organisationerna att applicera metoden delvis eller fullt ut. Hur går vi vidare?
  • Hoten mot medborgare och välfärdssamhället – Var är vi 2030? Ett panelsamtal om hur tryggheten ser ut i det framtida Sverige med Jerzy Sernecki (kriminolog), Peter Lindström (kriminolog och polis), Greta Berg (jurist vid SKL) m fl.

Läs mer om programmet på www.tryggochsäker.se

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *